สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   07/05/2549


   ระบบเจ้าหน้าที่ 15
ท้องถิ่น: ทต.ปาดัง
ประกาศสอบราคาซื้อ อุปกรณ์เสียงตามสายแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง

ประกาศสอบราคาซื้อ อุปกรณ์เสียงตามสายแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 14 จุด ประกอบด้วย แม่ขาย(เครื่องส่ง)จำนวน 1 จุด และลูกข่าย(เครื่องรับ)จำนวน 13 จุด ตามรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 4 มิถุนายน 2550 ระหว่างเวลา 14.00-15.00 น.กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 4 มิถุนายน 2550 ตั้วแต่เวลา 15.10 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ อบต.ปาดังเบซาร์ ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 50- 1 มิ.ย. 50 ในวันเวลาราชการ

โดย: ทต.ปาดัง
ประจำวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักเรือนไทย (ดู:100)(วันที่:24 เม.ย. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ประเภท (สื่อการเรียนการสอน) (ดู:125)(วันที่:24 เม.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: การรายงานผลการดำเนินงานแผนชุมชน ครั้งที่๒ (ดู:122)(วันที่:24 เม.ย. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: อบต.วังใหญ่ >>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557 (ดู:118)(วันที่:24 เม.ย. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ทุ่งหมอ (ดู:123)(วันที่:24 เม.ย. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด

                             
                           การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม หมู่ที่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
  โทร./โทรสาร 074-378507  E-mail : info@sakomchana.go.th
  ©Copyright 2006.sakomchana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation