สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   07/05/2549


   ระบบเจ้าหน้าที่ 15
อบต. สะกอม (อ.จะนะ) ประกาศรับขึ้นทะเบียนฯ
   อบต. สะกอม (อ.จะนะ)  ประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม  จึงขอเชิญผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  (มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม  อ. จะนะ)ขึ้นทะเบียนในระหว่างวันที่  1- 30  พฤศจิกายน  2554  ในวันและเวลาราชการ  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา
โดย: ตำบลสะกอม
ประจำวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งกำหนดการประชุมประชาคม (ดู:515)(วันที่:28 ม.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งประชาสัมพันธ์ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /คนพิการ (ดู:762)(วันที่:03 ม.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2556 (ดู:675)(วันที่:19 ธ.ค. 2556)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: รับแจ้งข่าวสารการทุจริต (ดู:1058)(วันที่:12 ธ.ค. 2556)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 (ดู:700)(วันที่:12 ธ.ค. 2556)
 • ดูข่าวทั้งหมด

                             
                           การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม หมู่ที่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
  โทร./โทรสาร 074-378507  E-mail : info@sakomchana.go.th
  ©Copyright 2006.sakomchana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation